สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพันธุศาสตร์ ให้ความรู้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองเพื่อตรวจสอบพืช GMOs ในโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2565 9:55:50     ที่มา : สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด