สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

หลักสูตรพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
https://genetics.mju.ac.th/
Genetics MJU | Facebook
โทร.053-873906-8