สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพันธุศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส พร้อมให้เตรียมเซลล์ โครโมโซม และส่องกล้องดูเซลล์ระยะต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับ ม.2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ในโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2565 9:56:07     ที่มา : สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 103

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด