สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Department of Genetics, Faculty of Science, Maejo University

สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาพันธุศาตร์ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2565 9:55:26     ที่มา : สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 68

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด